o?YaDUa    Српски     English  
 - Projects

Буди проактиван - промени друштво

Овај пројекат представља наставак више иницијатива и активности које је ЦРС спроводи од свог оснивања.Главни циљ је пружање вештина и знња младим људима широм Србије да покрену промене у својој околини. Млади могу изабрати неколико активности, дефинисати конкретан проблем у локалној заједници или шир, предложити акциони план за његово решење и применити га у пракси. Пројектне активности је подржала Амбасада Републике Бугарске у Београду.
© 2004 www.razvojsrbije.org.rs Center for Development of Serbia